ข้อตกลง

หมวดที่ 1 - เบื้องต้น

(1) เนื้อหาและรายละเอียดข้อตกลงทุกอย่างนี้ ล้วนสื่อถึงบุคคลหรือองค์กรทุกๆ ประเทศ เกี่ยวกับการพึงปฏิบัติตามข้อตกลงของทาง Minelight Offication มิใช่ว่าข้อตกลงนี้ จะมีผลบังคับใช้กับประเทศไทยอย่างเดียว แต่ทุกๆ ประเทศล้วนมีผลบังคับใช้กับบุคคลหรือองค์กรประเทศอื่นด้วยเช่นกัน เพื่อป้องกันมิให้มีความขัดแย้งต่อกฏหมายการปกครองประเทศไทยของทาง Minelight Offication ที่มีสำนักงานหลัก ที่อยู่ ณ ประเทศไทยดังกล่าว

(2) ทาง Minelight Offication ให้นิยามกับคำว่า ลูกค้า หมายถึง “บุคคลหรือองค์กรที่มาใช้บริการ”

(3) Minelight Offication คือค่ายแม่เครือค่ายใหญ่ของทุกๆ ค่ายเกี่ยวกับธุรกิจกิจการต่างๆ ซึ่งมีสำนักงานหลัก นั้นก็คือ “Minelight Offication” ฉะนั้น การพิจารณานโยบายเพื่อตอบสนองกับกิจการนั้นๆ จะขึ้นอยู่กับ Minelight Offication ที่จะต้องผ่านกระบวนการ การตรวจสอบพิจารณานโยบายต่างๆ ดังกล่าว เพื่อที่จะมีผลอนุมัติบังคับใช้ได้ ซึ่งอำนาจการตัดสินใจสูงสุดนั้น เป็นของตำแหน่ง Cheif Executive Officer ซึ่งทาง Minelight Offication ให้นิยามคำว่า Cheif Executive Officer เป็นตำแหน่งที่มีอำนาจสูงสุดในองค์กร

(4) ทางเรา Minelight Officartion จะไม่นำข้อมูลต่างๆ ของลูกค้านำไปเผยแพร่ในที่สาธารณะบุคคล องค์กรและอื่นๆ ทุกประการ

(5) ทางเราจะพึงปฏิบัติและบริการลูกค้าอย่างความเป็นธรรม ซื่อสัตย์ สุจริตไม่คดโกงและใช้คำพูดในการสนทนาอย่างไพเราะไม่มีคำสะบดต่อลูกค้าทุกประการ

(6) ในการทำรายการต่อสินค้า ผู้ที่ทำรายการหรือองค์กรนั้น ทางเราจะถือว่าเป็น “เจ้ากรรมสิทธิ์” ของสินค้านั้นๆ ดังนั้น ผู้อื่นหรือองค์กรที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าที่เจ้ากรรมสิทธิ์ทำรายการไป ยกเว้นแต่ เจ้ากรรมสิทธิ์ดังกล่าว จะให้อำนาจต่างๆ อย่างละเอียดและชัดเจน หากเจ้ากรรมสิทธิ์ล้มเหลวในการให้อำนาจแก่ผู้ที่อยากให้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทางเราจะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน เพราะถือว่า การตัดสินใจของเจ้ากรรมสิทธิ์คือที่สิ้นสุด

(7) ในกรณีที่ลูกค้านำสินค้าของทาง Minelight Offication ทุกประเภท นำไปปล่อย ขายต่อให้กับบุคคลอื่นหรือองค์กร หากบุคคลอื่นหรือองค์กรที่ลูกค้านำไปขายต่อนั้น กระทำความผิดที่ขัดต่อข้อตกลงของทาง Minelight Offication นั้น ลูกค้าจะต้องรับผิดชอบแทนทุกประการ เว้นสะแต่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงเจ้าของสินค้าหรือเจ้ากรรมสิทธิ์ใหม่

(8) ลูกค้าหรือท่านผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องเคารพกฎหมายไทยทุกประการ ไม่ว่าจะเป็น รัฐธรรมนูญ, กฎกระทรวงหรืออื่นๆ

(9) Offication Code คือ Code ที่ทางเราจะมอบให้ตอนที่ลูกค้าใช้บริการทางเราครั้งเเรก ซึ่งทางเราจะส่ง Code ไปให้ 2 Code ซึ่ง Code ดังกล่าวนั้น เอาไว้ใช้ในการยืนยันตัวตนของลูกค้า โปรดอย่านำ Offication Code ไปเผยเเพร่โดยอันขาด

(10) รายละเอียดเเละข้อตกลงหรือการกระทำทุกประการนั้น บางอย่างและบางช่วงเวลาที่กล่าวมนั้น อาจมีการใช้ดุลพินิจของทาง Minelight Offication เข้ามาพิจารณาและตัดสินได้


หมวดหมู่สำหรับกิจการ หมวดที่ 1 สำหรับค่าย Minelight Offication

(1) เกี่ยวกับการใช้งาน VPS (Virtual Private Server) & DDC (Dedicated)

(1.1) ห้ามลูกค้านำ Software ที่ผิดกฏหมาย มาใช้งานหรือมาติดตั้งใน VPS & DDC โดยที่ยังไม่ผ่านกระบวนการความถูกต้องจากทางเจ้าของ Software หรือกฏหมายของประเทศ

(1.2) ห้ามลูกค้านำ VPS & DDC ไปเปิดเซิร์ฟเวอร์ต่างๆ ทุกประการ ที่เกี่ยวข้องกับ สิ่งที่มีความลามกอนาจาร การพนัน ข่าวปลอม การเผยแพร่ไวรัส Software ผิดกฏหมาย สิ่งเสพติดทุกประเภทและอื่นๆ ที่มีความผิดกฏหมายของประเทศ

(1.3) ห้ามลูกค้านำ VPS & DDC ไปโจมตีระบบ Network ของเซิร์ฟเวอร์ผู้อื่นหรือองค์กรใดๆ เป็นอันขาด

(1.4) โปรดระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้งาน VPS & DDC ถ้าหากลูกค้าสงสัยอะไรใดๆ เกี่ยวกับการใช้งานดังกล่าวนั้น กรุณาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดและความเสียหาย

กรณีและเงื่อนไขต่างๆ สำหรับ MineLight Offication

(2.1) กรณีและเงื่อนไขต่างๆ นี้ระบุด้วยความชัดเจน

(2.2) หากชำระเงินให้กับสินค้านั้นๆ แล้ว ถ้าหากต้องการคืนเงินเนื่องด้วยเหตุอันใด ทางเราจะไม่มีการคืนยอดเงินใดๆ ให้ทั้งสิ้น

(2.3) เกี่ยวกับการชำระเงินเพื่อต่ออายุการใช้งาน VPS (Virtual Private Server) และ DDC (Dedicated)

(2.3.1) ในการชำระเงินเพื่อต่ออายุการใช้งานในส่วนของ VPS และ DDC นั้น ลูกค้าสามารถต่ออายุได้ทุกช่วงเวลาและสามารถชำระล่วงหน้าได้ ถ้าหากมีสิทธิ์ส่วนลดของโปรโมชั่นนั้น ก็สามารถนำมาใช้งานได้ แต่สิทธิ์ส่วนลดสามารถใช้ได้สูงสุดแค่จำนวน 2 สิทธิ์ส่วนลดเท่านั้น และในกรณีที่ชำระล่วงหน้าแบบหลายๆ เดือนดังกล่าวนั้น ยังมีการนับการเก็บแต้มโปรโมชั่นเหมือนเดิม

(2.3.2) ในกรณีที่ลูกค้าต้องการเปลี่ยนแพ็กเกจ Virtual Private Server จะมี 2 ทางเลือกดังนี้

(1) หากอายุไขในการใช้งานของสินค้าของลูกค้ายังไม่หมดอายุการใช้งานหรือยังไม่ถึงรอบวันที่ของเดือนดังกล่าวที่จะหมดอายุการใช้งาน แต่ลูกค้ามีความจำเป็นที่ต้องการเปลี่ยนไปใช้แพ็กเกจอื่นนั้น ในกรณีที่แพ็กเกจที่ลูกค้าดำเนินการเปลี่ยนนั้นเป็นแพ็กเกจที่สูงกว่าแพ็กเกจปัจจุบันหรือเป็นการเพิ่มระดับแพ็กเกจปัจจุบันนั้น ลูกค้าจะต้องชำระเงินในส่วนของยอดแพ็กเกจที่จะเปลี่ยน ที่มียอดขาดสำหรับแพ็กเกจปัจจุบันที่ลูกค้าอยู่ เท่ากับว่าแพ็กเกจเก่าที่ลูกค้าอยู่นั้นในส่วนของอายุไขในการใช้งานนั้น จะยังคงอยู่เหมือนเดิม แต่จะมีการปรับเปลี่ยนระบบ Hardware ใหม่ทันที พอถึงช่วงรอบวันหมดอายุในการใช้งาน ก็ชำระยอดเงินตามแพ็กเกจที่ลูกค้าได้ดำเนินการเปลี่ยนได้เลย ถ้าหากมีสิทธิ์ส่วนลดก็สามารถนำมาใช้ได้

(2) ในกรณีเปลี่ยนแพ็กแกจให้ต่ำลงจากเดิม ถ้าหากลูกค้ามีความจำเป็นที่ต้องการลดระดับแพ็กเกจลงนั้น สามารถลดได้

(2.5) บางช่วงเวลาหรือบางสถานการณ์ต่างๆ ทางเรามีความจำเป็นที่จะต้องเข้าถึง VPS & DDC ลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะต้องให้ความร่วมมือกับการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่

(2.4) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นผู้ตั้งรหัสผ่านในการเข้าใช้งานหรือเข้าถึงเครื่อง VPS (Virtual Private Server) & DDC (Dedicated) แล้วเกิดเหตุที่ไม่สามารถเข้าถึงเครื่องได้ในขณะที่เครื่องอยู่ในสภาวะปกติ เช่น ลูกค้าอาจจะเกิดการลืมรัสผ่านหรืออื่นๆ ทางเรายินดี Reset การตั้งค่ารหัสผ่านให้ฟรี

(2.5) ในกรณีที่ลูกค้าได้กระทำการจดโดเมนกับทางเรา ในการที่ลูกค้าสั่งการอะไรต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการคุมโดเมนนั้น ลูกค้าจะต้องสั่งการผ่านทางเจ้าหน้าที่เท่านั้