นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.วัตถุประสงค์

ทาง Minelight Offication จะไม่ก้าวก่ายเกี่ยวกับข้อมูลลูกค้าอย่างเด็ดขาด เว้นสะแต่ทางเราตรวจสอบและพบเจอบางสิ่งบางอย่างที่ขัดต่อ “ข้อตกลง” ของทาง Minelight Offication ซึ่งอาจจะมีความจำเป็นที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบ ทางลูกค้าจะต้องให้ความร่วมมือเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน


2.การเก็บบันทึกข้อมูล

ทาง Minelight Offication จะเก็บข้อมูลและบันทึกดังนี้

- ชื่อ นามสกุลหรือองค์กร

- เพศ

- วัน/เดือน/ปี เกิด

- อายุ

- เบอร์ติดต่อ

- อีเมลล์หลักที่ใช้งาน

- ที่อยู่หรือที่ตั้งสำนักงาน

- IP Andress, User, Password

- โดเมน

- อื่นๆ

โดยข้อมูลที่ทางเรามีการเก็บบันทึกนั้น ทางเราจะนำไปบันทึกลงใน “ที่จัดเก็บข้อมูลลูกค้า” ท่านจะต้องให้ความร่วมมือกับทางเราในการเก็บข้อมูลดังนี้ เพื่อที่จะสามารถให้เจ้าหน้าที่นำมาปฏิบัติงาน


3.ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูล

ทาง Minelight Offication จะเก็บรักษาข้อมูลท่านดังข้อที่ 2.การเก็บบันทึกข้อมูล ไปตลอดที่ใช้บริการของทางเรา ซึ่งทางเราจะเก็บรักษาไว้ให้อย่างดีและปลอดภัย


4.ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลของลูกค้าจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย โดยมิให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดๆ เข้าถึงข้อมูลของท่านได้


5.ความยินยอมของลูกค้า

ลูกค้าสามารถเรียกร้องมาได้ว่า ลูกค้าต้องการยินยอมให้ทางเรามีสิทธิ์อะไรใดๆ บ้าง ในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของลูกค้า จากนั้นทางเราจะดำเนินการพิจารณาอย่างเหมาะสม ซึ่งสิทธิ์ดังกล่าว จะต้องไม่กระทบและขัดแย้งต่อระบบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่


6.อำนาจและสิทธิ์

หากลูกค้าหรือเจ้ากรรมสิทธิ์มีความประสงค์ที่ต้องการเพิ่มผู้มีอำนาจหรือองค์กรมีอำนาจ ในสิทธิ์ในการจัดการสินค้าของทางลูกค้าที่ใช้บริการทางเรานั้น สามารถทำได้ตามอัธยาศัย แต่ต้องให้ความร่วมมือกับข้อตกลงของทางเรา แต่ในกรณีที่ลูกค้าให้อำนาจและสิทธิ์ ในกรณีที่ลูกค้าให้สิทธิ์แก่ผู้อื่นหรือองค์กรอื่น ในการมีอำนาจในการสั่งการทำรายการต่างๆ กับทางเจ้าหน้าที่ จะต้องให้เจ้ากรรมสิทธิ์ยืนยันตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่ก่อน ถึงจะมีสิทธิ์ดังกล่าวในการสั่งการการทำรายการต่างๆ กับเจ้าหน้าที่